תקנון האתר

 1. כללי

ברוכים הבאים לאתר המרשתת של חברת ללוש גרופ בע”מ (להלן: “האתר“). האתר הוקם במטרה לספק מידע אודות Dr. Lellouche, מוצריה ושירותיה. בנוסף, האתר הינו חנות מקוונת המציעה למכירה מוצרי קוסמטיקה של Dr. Lellouche. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן:”תנאי השימוש“).

כל המשתמשת באתר, בעצם השימוש באתר בלבד, מביעה הסכמתה כי היא מכירה, מסכימה ומקבלת את תנאי השימוש באתר ואת הודעת הפרטיות של האתר. אם אינך מסכימה, הנך מתבקשת שלא לעשות שימוש באתר.

אנו עשויים לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת, וכל גרסה מתוקנת תיכנס לתוקף מיד עם הופעתה באתר.  

התנאים מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. השימוש במונחים “אנו” “שלנו” ו- “החברה” מתייחס לחברת ללוש גרופ בע”מ.

 1. הגבלת אחריות על המידע, השירותים והמוצרים באתר

אתר זה מספק גישה למידע ושירותים בעלי עניין כללי למבקרות, כולל מידע הקשור לבריאות ורפואה. אין לפרש דבר מן הדברים הכלולים באתר זה כייעוץ רפואי, אבחנה או טיפול. יתר על כן, תוכן שפורסם על ידי אנשי מקצוע באתר זה לא יביא ליצירת יחסי רופא-חולה. אין להשתמש באתר זה כתחליף לייעוץ בידי רופא או איש מקצוע. בעלי האתר אינם רופאים. אין להשתהות בקבלת אבחנה או טיפול בגלל דבר-מה שקראת באתר זה או בכל מקום אחר באינטרנט. אם את חושדת שאת סובלת מבעיה רפואית, אנא פני מיד לרופא שלך או לאיש מקצוע מוסמך אחר. בקשי תמיד ייעוץ מהרופא שלך או מאיש מקצוע אחר לפני תחילת כל טיפול או הפסקת טיפול כלשהו. בשום מקרה, החברה לא תהא אחראית כלפייך או כלפי כל גורם אחר להחלטה, פעולה או אי פעולה שננקטו בהסתמך על המידע המסופק דרך אתר זה.

אף כי אנו עושים כל מאמץ להבטיח כי המידע המוצג באתר זה מדויק בשעת פרסומו, המידע המוצג עשוי להיות נתון לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת, ואיננו מתחייבים כי המידע המתפרסם באתר יהיה מדויק או שלם בכל זמן נתון או בכלל.

אתר זה וכל מידע או חומר אחר הכלול בו זמין וניתן לשימוש כמות שהוא (As Is). כל אימת שאת מסתמכת על כל מידע או חומר אחר המצוי באתר, הינך עושה זאת על אחריותך בלבד והינך מסכימה כי כל חבות, אחריות, תנאי והתחייבות, מפורשת או במשמע, בין אם מכוח חוק, תקנה, נוהג מסחרי או באופן אחר, לא תחול לגבי אתר זה, במידה המירבית המותרת על פי חוק. 

אנו שוללים כל חבות שהיא, במידה המירבית המותרת על פי חוק, לגבי כל אובדן או נזק הנגרמים או נובעים עקב אי זמינות או שימוש באתר או בכל אתר אחר המקושר לאתר, או עקב הסתמכות על תוכן האתר או על כל חומר או תוכן הנגיש באמצעותו.

 1. מוצרי קוסמטיקה

יש להשתמש במוצרים אך ורק בהתאם להנחיות ולאזהרות המופיעות על גבי האריזה והמיכל של המוצרים.

כל המוצרים המוצעים באתר הינם מקוריים, חדשים וללא פגם. המוצרים מגיעים באריזתם המקורית. פרטי היצרן המלאים רשומים על גבי האריזה של כל אחד מהמוצרים.

כל המוצרים באתר מיוצרים מחומרי גלם איכותיים בסטנדרטים הגבוהים ביותר והינם בעלי אישור של משרד הבריאות. רשימת המרכיבים של כל אחד מהמוצרים מפורטת בעמוד המוצר. יחד עם זאת מאחר וישנם אנשים בעלי רגישויות שונות שלא ניתן לצפות מראש, יש לבחון את מרכיבי המוצרים כדי למנוע תגובות אלרגיות אפשריות. החברה לא תהיה אחראית במידה והלקוחה פיתחה תגובה אלרגית למוצר. אם לאחר השימוש במוצר נוצרה אלרגיה, יש לפנות לרופא.

השימוש במוצרים המוצעים באתר אינו אמור לשמש תחליף לייעוץ רפואי מקצועי. אנא התייעץ עם הרופא או המטפל שלך בנוגע לשימוש בכל מוצר או מידע לפני שימוש או הסתמכות עליהם. על הרופא או המטפל שלך לטפל בכל בעיה רפואית ולהחליט לגבי הטיפול האפשרי בכל מצב רפואי

המוצרים הזמינים באתר הם לשימושך האישי בלבד.

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. תוצאות הטיפול המדווחות לגבי המוצרים לא בהכרח מתקיימות אצל כל המטופלות בכל המצבים האפשריים.

החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק עקיף, ישיר, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים הנמכרים באתר זה או מרכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

לחברה לא תהיה כל אחריות, כספית, אזרחית, פלילית או אחרת לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לרוכשת או לצד שלישי שיגרמו כתוצאה משימוש במוצרים פרט להיותם חדשים, בתוקף (רשום על גבי האריזה והמיכל) ובמצב תקין.

ייתכן מקרה בו אותו המוצר יסופק ללקוחה באריזה שונה מהמוצג באתר בשל הבדלים באריזות שיש לעיתים במלאי היצרן. יתכנו הבדלים בין הגוונים ו/או העיצובים המופיעים בתצלום, לבין הגוון ו/או העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק.

אינך רשאית למכור או למכור מחדש מוצרים שאת רוכשת או מקבלת בדרך אחרת מהאתר.

 1. שימוש ראוי באתר

אתר זה מסופק לשימוש אישי, שאינו מסחרי. עלייך להימנע מהפעולות הבאות:

 • להשתמש באתר זה למטרות פרסום, קידום מכירות או למטרות מסחריות אחרות;
 • להפיץ “דואר זבל” או דיוור או תקשורת המונית לא רצויה;
 • להפר, את זכויות היוצרים, סימני המסחר, קניין רוחני אחר או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו, ​​או להפר כל התחייבות חוזית, נאמנות או אחרת;
 • לאסוף שמות, מספרי טלפון, כתובות דוא”ל או נתונים אישיים אחרים אודות כל אדם לכל מטרה מסחרית, בלתי חוקית או אחרת;
 • לנסות להשיג גישה לא מורשית לרשת או למערכות המחשב שלנו, או לעסוק בפעילות כלשהי המשבשת, פוגעת באיכות, מפריעה לביצועים או פוגעת בפונקציונליות של האתר.
 • לא להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל אופן, בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • לא לעשות שימוש באתר באופן המפריע, מתערב או מגביל את השימוש באתר על ידי משתמשים אחרים;
 • לא לעשות שימוש בכל תוכנה או יישום מחשב, לרבות “spider” או “bot” או crawler”” כדי לאסוף או “לקצור” מידע מן האתר; בכלל זה, אין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • לא לעשות שימוש בפריימס (frames) או בטכניקות של פריימינג (framing) כדי לצרף תוכן הכלול באתר;
 • לא לעשות שימוש בכל תוכן מן האתר בתוך תגיות (meta-tags) או בכל טכניקה אחרת של “טקסט נסתר”;
 • לא לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תוכן אחר שפרסומו מנוגד לחוק;
 • לא לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר (“קישור עמוק”) ולא להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (As Is) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.
 • לא לנסות ולהעביר אל או באמצעות האתר כל מידע המכיל וירוס, תולעת, סוס טרויאני או מרכיב מזיק או מפריע אחר;
 1. אתרי צד שלישי

אתר זה עשוי להכיל הפניות למוצרים, שירותים, מידע ואתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, כולל קישורים לאתרים שאינם בבעלות או המופעלים על ידי החברה. אין לפרש את הכללת הפניות והקישורים לאתרי צד שלישי כאל סוג של מתן חסות, תמיכה או אישור. כשאת נכנסת לאתר של צד שלישי, את עושה זאת על אחריותך בלבד. עליך לעיין היטב במדיניות הפרטיות של אתרים אחרים לפני שתמסרי מידע כלשהו לאתרים כאלה. החברה לא תהא אחראית לכל מידע, מוצרים ושירותים הזמינים באתר כלשהו של צד שלישי או באמצעותו, או לכל נוהלי הפרטיות של אתר שלישי.

החברה אינה מקבלת כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לגבי דיוק, שלמות או מועד, בנוגע למידע הכלול באתרי צד ג’ המקושרים דרך אתר זה.

 1. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים בתוכן האתר, סידורו ועיצובו, כולל טקסטים, צילומים, גרפיקה, תמונות, צילומי מסך, שמות מוצרים, תיאור המוצרים, עיצוב אריזות, קבצים דיגיטליים להורדה, וכל תוכן או חומר אחר מושא לזכויות יוצרים, וכן לקט של כל האמור לעיל (ביחד: “התוכן“) הינם בבעלות החברה.

התוכן המצוי באתר ניתן להורדה, לצפייה ולהדפסה לשימוש פרטי או לתפוצה מוגבלת במסגרת הארגון שלך, בתנאי שלא תסירי או תסתירי באופן חלקי או מלא כל סימן מסחר, סימן זכויות יוצרים וכל סימן קנייני אחר הכלול או מופיע על גבי התוכן.

פרט לחריג האמור לעיל, אין להעתיק, לשכפל או להפיץ כל תוכן מן האתר, בחלקו או במלואו, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה. בפרט אין להעתיק או לעשות שימוש בתוכן האתר לצורך עשיית רווח מסחרי.

כל הזכויות האחרות בתוכן שמורות, ועלייך לקבל את רשות החברה לפני עשיית כל שימוש אחר בתוכן הכלול באתר.

האתר מכיל גם סימני מסחר יקרי ערך של בעליו, כולל סימן החברה (ביחד: “סימני המסחר של החברה“). כל שימוש בסימני המסחר של החברה ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה אסור בהחלט.

 1. שיפוי

הנך מתחייבת לשפות את החברה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 1. הגנה על פרטיות

אם הנך מספקת פרטים אישיים באמצעות האתר, הנך מסכימה לשמירה ולשימוש במידע האישי שלך על ידי החברה על פי הודעת הפרטיות של החברה.

 1. תקשורת בכתב

על פי החוק נדרש כי חלק מן המידע שאנו מוסרים לך יהיה בכתב. כל אימת שהנך עושה שימוש באתר, את מסכימה לכך כי התקשורת איתנו תהא בעיקרה אלקטרונית. אנו נתקשר עמך באמצעות דוא”ל ,  מסרונים, אפליקציית מסרונים מקוונת, או נספק לך מידע באמצעות העלאת הודעות לאתר. לצרכים חוזיים, הנך מסכימה לאופן ההתקשרות האלקטרונית ומסכימה כי כל ההסכמים, ההודעות והמידע שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני עונים על כל דרישה חוקית כי תקשורת כזו תיעשה בכתב.

 1. הודעות

יש לשלוח הודעות באמצעות דוא”ל לכתובת mail@dr-lellouche.com. אנו רשאים לשלוח לך הודעות באמצעות האתר, דוא”ל, מסרון, אפליקציית מסרונים מקוונת או בדואר. הודעה תיחשב כהודעה שנמסרה מיד עם העלאתה לאתר, 24 שעות לאחר שליחתה בדוא”ל ושלושה ימים לאחר מועד מסירת המכתב לבית הדואר.

 1. ויתור והפרדת תנאים

אי מימוש או אכיפת הזכויות או הסעדים העומדים לרשותנו, לא תהוונה ויתור על זכויות או סעדים אלה. היה ותניה כלשהי הכלולה בתנאי השימוש תימצא על ידי סמכות שיפוטית כשירה כבלתי תקפה, לא חוקית או לא ניתנת לאכיפה בכל שיעור, יש לפרש את התניה כתקפה, חוקית וניתנת לאכיפה בשיעור המירבי האפשרי, ונפרדת מן ההתניות האחרות אשר יישארו תקפות וללא שינוי.

 1. סמכות שיפוט

הדין החל על שימוש באתר ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תנאי השימוש ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 1. שירות לקוחות

אם יש לך שאלה או בקשה לגבי תנאי השימוש באתר, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו באמצעות דוא”ל לכתובת mail@dr-lellouche.com.

האתר הינו בבעלות LELLOUCHE GROUP LTD (ללוש גרופ בע”מ), ח.פ. 516253671, מרח’ תפוצות ישראל 5, גבעתיים, 5358322, ישראל.

 

תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בתאריך 19 ביולי 2023 וניתנים לשינוי בכל עת ע”י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח תנאי השימוש כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.